Podmiot, który utworzył Komitet Wyborczy:
Prawo i Sprawiedliwość
Informacja:
Dnia 7 sierpnia 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie dokonane przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, o utworzeniu Komitetu Wyborczego – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość i zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Uchwała PKW w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Adres i dane Komitetu Wyborczego:
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
Ewidencja Partii Politycznych: EWP 124
NIP: 521-31-53-606Pełnomocnik Komitetu Wyborczego:
Krzysztof Sobolewski
Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego:
Teresa Schubert
Rejestr zaciągniętych kredytów:
Brak danych
Rejestr wpłat:
Brak danych